İngilizce Zamanlar

Past Simple Tense Konu Anlatımı ve Çalışma Soruları, Zaman Zarfları

The Past Simple Tense The Past Simple Tense – Di’li Geçmiş Zaman ı. Geçmişte olmuş olaylardan bahsederken “The Past Simple Tense” kullanırız. The Past Simple Tense’de fiillerin “past”... 

Present Simple Tense Konu Anlatım ve Örnekler

Present simple tense Nedir? Esasen bizim dilimizdeki geniş zamanın karşılığıdır. Yani her zaman yapılan rutin işleri anlatmak için kullanılır. I go to bed at ten= saat onda yatarım. I love... 

Future Continuous Tense Konu Anlatım ve Alıştırmalar

Future Continuous Tense: NEDİR? I will be studying then =O saatte ders çalışıyor olacağım. Gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını anlatır. He won’t go to the party because... 

Will Gelecek Zaman Konu Anlatım,Örnekler,Online Testler

NEDİR Daha çok geleceğe ilişkin kesinliği olmayan anlatımlar için kullanılır. Mesela; I. Tahminlerde bu zamanı kullanırız. I think you will like it.=sanırım bunu seveceksin. II. Konuşma...