Relative Clauses Konu Anlatımı ve Örnekler

Posted by on Ara 02, 2010 | 28 Comments

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

Nedir?

Zor birşey değildir. Ama nedir?
Ne olduğunu basit örneklerle anlatalım:
İngilizcesi Türkçesi
A man who speaks five languages Beş dil konuşan bir adam
The window which was broken yesterday
Dün kırılan cam
The city where we live
Yaşadığımız şehir
İşte bu örneklerde kalın harflerle yazılan kısımlara relative clause denir.
Buna göre sizce relative clause nedir? Önce bir düşünün.
Relative clause, kelimeleri (tabi ki isim türünden kelimeleri) tanımlamak, açıklamak, onlar hakkında bilgi vermek için kullanılan tümleçlere denir. Şimdi bu tanımı yukarıdaki örneklere bakarak değerlendirin.
 • Nasıl yapılır?

Meseleyi formüle dökmeden anlatmaya çalışalım:

Bir adam var;

Bu adam, bizim evin camını kırmış olsun. Bu durumda biz ondan herhangi bir adam (a man) olarak bahsetmek istemiyoruz. Onun, camı kıran adam olduğunu belirtmek istiyoruz:
The man who broke the window

Bunu nasıl yaptık?

1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?

Cevap:

A man

Ama herhangi bir adam değil:

The man

2- Who ya da which? (relative pronoun)

The man ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:

The man who


3- Ne yaptı? (fiil ne?)

The man who broke


4- Neyi kırdı? (nesne)

The man who broke the window

5- Sonuç:

The man who broke the window = Camı kıran adam

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;

The man who broke the window is Osman Camı kıran adam Osman’dır.
The man who broke the window lives in Pazarcık Camı kıran adam Pazarcık’ta yaşıyor.
I saw the man who broke the window Camı kıran adamı gördüm.
 • Detay

Bir önceki maddede açıklanan relative clause ifadesini detayıyla inceleyelim.

The man who broke the window

Bu ifadede relative clause:

who broke the window

Bu, kendi içinde bir cümleye benzer.

Şöyle ki;

Özne Fiil Nesne
who broke the window

who özne gibidir çünkü adamın yerine kullanılmıştır yani zamirdir. Buna relative pronoun denir. Eğer bir adam değil bir cismi, mesela arabayı tanımlıyor olsaydık who değil which kullanırdık.

***Önemli***
Relative clause oluşturmaya başlarken tam bir cümle kurmaya başladığımızı unutmayalım. Öznesiyle, fiiliyle ve -varsa- nesnesiyle tam bir cümle. “Detay” kısmına göz atınız.
 • Relative Pronouns (who, which, that)
Relative clause yapımızın ilk kelimesi olan relative zamir ne olmalıdır? Bunu doğru tespit etmek için bu zamir
hangi kelimenin yerini tutacak onu bilmeliyiz. Tanımlamaya çalıştığımız şey bir insan mı değil mi?

Üç seçeneğimiz var: who, which, that.
İnsanlardan bahsediyorsak who

Hayvanlardan ve cansız varlıklardan bahsederken which kullanırız.

That her iki durumda da kullanabilir.

A man who speaks English = A man that speaks English

A bird which has long wings = A bird that has long wings

 • Örnek 1

Bilmemiz gereken kelimeler: plant (dikmek), tree (ağaç)

1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?

Cevap:

A man

Ama herhangi bir adam değil:

The man

2- Who ya da which? (relative pronoun)

The man ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:

The man who


3- Ne yapıyor? (fiil ne?)

The man who is planting


4- Neyi dikiyor? (nesne)

The man who is planting a tree

5- Sonuç:

The man who is planting a tree = Ağaç diken adam

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;

The man who is planting a tree is very happy Ağaç diken adam çok mutlu
The man who is planting a tree has two children. Ağaç diken adamın iki çocuğu var
I don’t know the man who is planting a tree. Ağaç diken adamı tanımıyorum.
 • Örnek 2

Şimdi aslanı “Afrika’da yaşayan bir hayvan” olarak tanımlayalım;

Bilmemiz gereken kelimeler: lion (aslan), live (yaşamak), animal (hayvan)

1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?

Cevap:

An animal

herhangi bir hayvan olduğu için “the” kullanmamız gerekmiyor.

2- Who ya da which? (relative pronoun)

A lion ifadesinden sonra -madem ki bir hayvandan bahsediyoruz- “which” kullanırız:

An animal which

3- Ne yapıyor? (fiil ne?)

An animal which lives

4- Nerede yaşıyor?

An animal which lives in Africa

5- Sonuç:

An animal which lives in Africa = Afrika’da yaşayan bir hayvan

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;

Lion is an animal which lives is Africa Aslan, Afrika’da yaşayan bir hayvandır
Today I will tell you about an animal which lives is Africa. Bugün size Afrika’da yaşayan bir hayvandan bahsedeceğim.
Elephant is an animal which lives is Africa, too Fil de Afrika’da yaşayan bir hayvandır
Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

28 comments

 1. Wavatar mehmet dedi ki:

  ‘Elephant is an animal which lives is Africa, too’ africa’dan önceki is in olmasın sakın :)))

 2. Wavatar oğuz dedi ki:

  süpppeerrrrrr 🙂 🙂

 3. Wavatar hülya dedi ki:

  bnce gzel ama fazla örnek yokk 🙂 yinede emeğinize ağlıkk .d

 4. Wavatar ece dedi ki:

  eee hic bisey anlamadım.bize sınavda 2 cümle verip tek cümle yap diolar.keşke öyle örneklerde olsaydı

 5. Wavatar fehmi dedi ki:

  ece zaten ole mesela
  Lion is animal. Lion lives in Afrika. relative clauses de ise şöyle. Lion is an animal which lives in Afrika böle yanı aslında ıkı cumle ….

 6. Wavatar almira dedi ki:

  bence hepsini karıştırmışsınız ayrı ayrı olsaydı daha iyi olabilirdi

 7. Wavatar fazlı dedi ki:

  tsşekkürler

 8. Wavatar başak dedi ki:

  çok faydalı tesekkürlerr!!

 9. Wavatar yağmur dedi ki:

  Yha.s BheNcE PEk fasla DeTAylI dİil bİrAs dAha DetaYlI Olsa ii OLCakTı aMA DeiL NEse yhA.s YinEde ThaNk.S You xDe…xDe

 10. Wavatar YağMUr dedi ki:

  DaHa DetaYınI Bn SiZE GönDErdİm bAqınnnnnnn…

  RELATIVE PRONOUNS

  1.) I received the report. (Raporu aldım.) You had sent the report. (Raporu göndermiştin)

  2.) I found the book. (Kitabı buldum.) The book was important. (Kitap önemliydi.)

  Bu cümleleri kendi aralarında birleştirecek olursak;

  I received the report which you had sent. (Göndermiş olduğunuz kitabı aldım.)

  Dikkat edilirse bu cümlede nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi. “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü. “which you had sent”cümleciği “Relative pronoun, Relative Clouse veya Adjective Clouse” olmak üzere üç şekilde adlandırılabilir.

  Not: Nesne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra “özne” varsa Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir

  I found the book which was important. (Önemli olan kitabı buldum.)

  Bu cümlede ise özne konumunda olan “the book” kelimesi, ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi.

  Not: Özne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “…en, …an” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra fiil varsa Türkçe’ye “…en, …an” olarak çevrilir.

  Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır

  Who: İnsanlar için kullanılır.

  That: Hem who hem de which yerine “that” kullanılabilir. İkisi de nesnel formda iken “…dığı”; öznel formda iken “…en, …an” olarak çevrilir.

  İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler. Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir.

  The agreement which they signed. (Onların imzaladığı anlaşma)

  The workers who I met.(Karşılaştığım işçiler.)

  The man who you are waiting for. (Beklediğiniz kişi.)

  The scientist who devised this method. (Bu metodu bulan bilim adamı.)

  The student who won the scholership. (Bursu kazanan öğrenci.)

  A car which runs 100 miles on hour. (Saatte 100 mil giden araba.)

  Not: İlgi zamirinin önünde mutlaka bir isim vardır ve yan cümlecik bu ismi niteler.

  Unfortunately, we can not publish the article which you have sent. (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi yayınlayamıyoruz.)

  Eğer “the article”ı niteleyen bir sıfat kelimesi olsaydı “article”den önce yazılması gerekirdi. “the article” bir sıfat cümleciği ile nitelendiği için bir ilgi zamiri ile sonrasından gelmiştir. Çeviride sıfat cümleciğinin anlamı isimden önce söylenir.

  He had to dismiss the boy who made noise. (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı.)

  The man who robbed the bank was cought by the police. (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı.

  ● OF WHOM ve OF WHİCH

  …ki onu, …ki onların anlamında da çevrilebilirler.”of whom” canlılar için; “of which” cansızlar için kullanılır. bu iki ilgi zamiri bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılır.

  I have four sons who are students. (Öğrenci olan dört oğlum var.)

  Bu cümlede sıfat cümleciği (öğrenci olan) çocukların hepsini niteler. Peki bu dört cocuğun hepsi değilde, ikisi veya üçü öğrenci olsa cümlemizi nasıl söyleyeceğiz? İşte burada “of”whom ve of which” devreye girer.

  Eğer ikisi öğrenci olan dört cocuk var ise cümle şöyle kurulur:

  I have four sons, two of whom are students. (İkisi öğrenci olan dört oğlum var.)

  Virgüle ve gruptan belirtilmek istenen sayının ilgi zamirinden önce geldiğine dikkat ediniz. Bu kullanımda artık sıfat cümleciği dört cocuğu değil; ilgi zamirinden önce gelen ve çocuklardan ikisini belirten “two”yu niteler.

  He had many houses which were in Ankara. (Onun Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

  He had many houses, some of which were in Ankara. (Onun, bazıları Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

  My friend has three cars, on of which is a foreign mark. (Arkadaşımın biri yabancı markaolan üç arabası vardır.)

  I have three friends, for one of whom I bought a present. (Birisi için hediye aldığım üç arkadaşım vardır.)

  I have got a hundred students, fourty of whom are married. (Kırkı evli olan yüz öğrencim vardı.)

  ● WHOSE

  …ki onun, …ki onların anlamındadır. İyelik belirten zamirdir. Son on yılın KPDS sınavlarında en çok sorulan ilgi zamiridir. Sınav tekniği kolay, uygulaması zordur. Hem canlı hem de cansızlar için kullanılır. direk sorulması beklenen bir konudur.

  The woman who was wounded was carying. (Yaralanan bayan ağlıyordu.)

  The woman whose husband was wounded was carying. (Eşi yaralanan bayan ağlıyordu.)

  Not. Mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır. Sonrasında bir zamir veya başka bir kelime gelemez. Sonrasında gelen ismin önünde kesinlikle “the” artikeli olamaz. Bu özellik posessive’likten kaynaklanmaktadır.

  I bought a car whose engine was out of order. (Motoru bozuk olan bir araba aldım.)

  The houses whose roofs were shaking in the storm collapsed. (Çatıları fırtınada sallanan evler yıkıldı.)

  Collapse: yıkılmak

  Our manager,whose son studies in the USA will go there next month. (Oğlu USA’da okuyan müdürümüz önümüzdeki ay oraya gidecek.)

  “That” cümleden ne zaman atılabilir?

  that kelimesi bir yan cümleciği bir önceki eyleme bağlamak için kullanılan bir bağlaçtır. Bu yadıda kullanıldığında that bazen “tamamlayıcı(pekiştirici) that.” adıyla da anılır. Kelime çoğunlukla gözardı edilse de bir çok durumda her görüldüğü cümleden çıkarılmak yoluna da gidildiği görülür ki bu da pek olumlu bir durum değildir.

  Örnekleri inceleyiniz:

  – Isabel knew [that] she was about to be fired.
  – She definitely felt [that] her fellow employees hadn’t supported her.
  – I hope [that] she doesn’t blame me.

  Bazı durumlarda that kelimisenin atılması cümlenin akışında bir kesinti oluşturabilir ki bu da virgül kullanılıraka giderilebilir.

  Örnekleri inceleyiniz (that yerine virgül işareti kullanılmış):

  -The problem is, that production in her department has dropped.

  – Remember, that we didn’t have these problems before she started working here.

  Genel bir kural olarak, eğer cümleniz that atıldığında daha iyi ‘duruyorsa’, cümlede anlam kargaşası meydana gelmiyorsa ve cümle that kelimesi olmadan daha zarif (ritmik) duruyorsa bu öğeyi rahatlıkla cümlenizden çıkarabilirsiniz.. Theodore Bernstein that kelimesini cümlede tutmamız gereken üç durumu listeler:

  – Cümlecik ve eylem arasına bir zaman öğesi girdiğinde: “The boss said yesterday that production in this department was down fifty percent.” (“yesterday.” zaman zarfının konumuna dikkat edin)

  – Cümleciğin fiili iyice gerilere atılmışsa (geciktirilmişse): “Our annual report revealed that some losses sustained by this department in the third quarter of last year were worse than previously thought.” (“losses” ve onun fiili olan, “were.”e dikkat edin)

  – İkinci bir that öğesi kimin neyi yaptığını ya da söylediğini açığa kavuşturuyorsa: “The CEO said that Isabel’s department was slacking off and that production dropped precipitously in the fourth quarter.” (Did the CEO say that production dropped or was the drop a result of what he said about Isabel’s department? İkinci that cümleyi daha anlaşılır kılıyor.)

  Not: Genellikle that yerine bir çok cümlede which öğesini görürüz. That ve which arasında kesin bir ayrım olmamakla birlikte bir çok dilbilimci ve yazar which’in daha formal olduğunu ve yazı resmi dilinde tercih edilmesi gerektiği görüşünü savunur.

 11. Wavatar Melisa dedi ki:

  Teşşekkürler, ben şu anda 8. sınıfım 9. sınıfa geçeceğim çok kolay bir konu okulda görmeme rağmen…

 12. Wavatar hırrım dedi ki:

  çok iyi olmuş elinize sağlık cccinciccc

 13. Wavatar madzombie dedi ki:

  biri bana bu iki cümleyi açılayabilir mi ?

  a coffe makes is a device wich makes coffe
  the hotel which has 300 rooms is very wonderful.

  neden birinci cümlede coffe maker tanımlandıktan sonra which geliyorken. Diğer cümlede direk isimden sonra geliyor ?

  • Wavatar yeni dedi ki:

   which ya da that sadece ilave bilgi vermeye yarar. Bu nedenle neye ilişikin bilgi veriyor ise onun hemen sonrasında yer alır.
   ilk cümlede kahve yapan cihaz açıklamasını verdiğinden device dan hemen sonra
   ikinci cümlede ise 300 odalı otel açıklamasını verdiğinden hotel kelimesinden hemen sonra.

  • Wavatar hoşaf dedi ki:

   tatlım ikisindede which önünde isim var cümleyi tam okumalısın zaten ismi niteliyor bu garip ekler…

 14. Wavatar akibe dedi ki:

  yarına sınavım var şansıma burayı buldum. benim gibi ingilizceye bi türlü kafası basmayanlar için .. c:
  çok iyi anlatlmış çok teşekkürler

 15. Wavatar ela dedi ki:

  gözel ben beğndim :))

 16. Wavatar xmannyoo dedi ki:

  Ben 7. sınıfım yarın yazılıda çıkacak saolun

 17. Wavatar canan dedi ki:

  güzelmiş

 18. Wavatar emre dedi ki:

  lan yazılıdan 90 aldım 😀 🙂 YEHUUUUUUUUUUU

 19. Wavatar emre dedi ki:

  7. sınıfta işleniomu lan XD bn 9. sınıfım 😀

 20. Wavatar kuzey dedi ki:

  cok dehset yaazılıdan 97 aldm bedenım bıle 45

 21. Wavatar mavi dedi ki:

  güzel ama biraz daha örnek ve ayrıntılı olsaydı

 22. Wavatar mavi dedi ki:

  ama yinede bana çok yaradı herkese emeğiiçin teşekkür ederim.ALLAH razı olsun.çok teşekkürler.

Yazıya Yorum Yazın