Will Konu Anlatımı,Will Nedir,Örnek Cümleler

Posted by on Tem 04, 2011 | 14 Comments

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

A. Cümle Yapısı:
Will Future
Will / Shall
Future Simple’ı ‘will Ishall + infinitive’ şeklinde formüle ederiz. ‘Infinitive’ fiilin yalın
halidir. ‘Future Simple’ın kendi dilimizdeki karşılığı ‘gelecek zaman’dır.
i
You
He
She Will work better.
it
We
You
They

Örnek Cümleler:

(Ben) çalışacağım
(Sen) çalışacaksın.
(O) çalışacak.
(O) Daha iyi çalışacak.
(O) çalışacak.
(Biz) çalışacağız.
(Siz) çalışacaksınız.
(Onlar) çalışacaklar.
B. Kullanıldığı yerler:
ı. Yapmağa niyetlendiğimiz olaylar ‘will’ ile anlatılır.
i will wait for you.
Seni bekleyeceğim.
‘Il will ve shall’in
kısaltılmış şeklidir.
Just a minute. 1’11 telephone my father.
Bir dakika. Babama telefon edeceğim.
will = ‘ll
i shall be 23 next month.
Gelecek ay 23 ümde olacağım.
We shall be in Antalya next week.
Gelecek hafta Antalya da olacağız.
2.        Resmi yazışmalarda ‘shall’, konuşma dilinde ise daha çok ‘will’ kullanılır.
We shall meet you at the airport.
Sizi havaalanında karşılayacağız.
i shall take the l O: 15 train.
10: 15 trenine bineceğim.
We shall answer you soon.

sa zamanda size cevap vereceğiz.

3.Kararlılık belirten cümlelerde ‘will’ yerine ‘shall’ kullanılır.
We shall study hard and we shall pass this exam.

Sıkı çalışacağız ve bu sınavı geçeceğiz. (Kararlıyız).

Aynı karar1ılğımızı ‘will’ ile de anlatabiliriz.

We will study hard and we will pass this exam.

 1. ‘Shall’ bazen söz veriyorum anlamına da geLir ve bu anlamda D. şahıslarla
  birlikte de kullanılabilir.

You shall get your money on time.

Paranı vaktinde alacaksın. (Söz veriyorum.)

You shall be on the team list.

Sen takım listesinde olacaksın. (Söz)

Aynı cümleleri ‘will’ ile de yazabileceğimizi unutmayınız.

5.        Konuşma anında yapmaya karar verdiğimiz işlerin anlatımında ‘will’ kullanı lır.

– Did you phone Jane?

– Janee telefon ettin mi?

– Oh no, i forgot, I’ll phone her right now.

– Hayır, unuttum. Hemen şimdi ona telefon edeceğim. (veya ederim)

– Do you know that Mary is in hospital?

– Mary nin hastanede olduğunu biliyor musun?

– No, ldon’t, I’ll go and visit her tomorrow.

– Hayır bilmiyorum. Yarın gidip onu ziyaret ederim.

6.        Yardım tekliflerinde ‘will’ kullanılır.

İki kişi konuşuyor:

A- This suitcase is very heavy.

Bu valiz çok ağır.

B- Don’t worry . .I’ll help you to carry it.

Endişelenme. Onu taşımada sana yardım ederim.

A- Oh dear! I’ve left the keys at home.

Aman Allahımf Anahtarları evde unuttum.

B- Don’t worry. I’ll go and get them for you.

Endişelenmeyin. Sizin için gidip on/arz a/ırım.

A- i haven’t got time to type these letters.

Bu mektupları daktilo etmeye vaktim yok.

B- Don’t worry. 1’11 type them for you.

Endişelenmeyin. Ben onları sizin için daktilo ederim.

7. Gelecek zamanla ilgili düşünce ve tahminlerimizi belirtirken cümleye;
41. Will Future
i assuıne ……….. .

I’m afraid …………… .

I’m sure ……………. .

i feel sure ……… .

i dare say ………. .

i doubt …………….. .

i expect …………. .

i hope ………………. .

i know ……………… ……………………. .

i suppose …….. .

i think ………………. ……………………. .

i don ‘t think …. .

i wonder …………. .

Zannederim ………….. .

– Korkarım ………………. .

Eminim ………………… .

Eminim …………….. : . .

Galiba, sanırım ……………………. .

– Şüphe ederim …………………………… ………………………….. .

Umarım, bekliyorum ………………….. ………………………………………… .

Ümit ederim …………………………     .

Biliyorum ……………………………. .

Zannederim, farzederim …………….. …………………………………………… .

Sanırım .

Sanmıyorum ……………………….. .

Acaba .

diye başlar veya cümlelerimizde ‘perhaps- belki’, ‘possibly- ihtimalen’,
‘probably – muhtemelen’ gibi zartlan kullanınz.
Pm sure it’1I cost us a lot ofmoney.
Eminim, bize çok paraya malolacak.
i don’t think we wiIl go out tonight.

Bu gece dışarı çıkacağımızı sanmıyorum.

i believe you wiIl succeed it.
Onu başaracağına inanıyorum.
i suppose we wiIl get the money tomorrow.
Parayı yarın alacağımızı farzediyorum.
Perhaps, you wiIl find the exam very easy.
Belki, sınavı çok basit bulacaksınız.
He’lI probably lose his way.
Muhtemelen yolunu kaybedecek.
i expect we’lI get our pays tomorrow.
Maaşlarızı yarın alacağımızı umuyorum.
i don’t think we’lI find them at home.
Onları evde bulacağımızı zannetmiyorum.
8.        Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel alışkanlıklarımız için ‘will’ kullanınz.

She wiIl using us her best songs.

Bize en güzel şarkılarını söyleyecek.

Birds wiIl fly to the south. They will build the ir new nests there.
Kuşlar güneye uçacaklar. Orada yeni yuvalarını yapacaklar.

9.        Conditional Clause (Şart cümleleri)’ larla birlikte ‘will’ kullanılırlar.
9.1      Gerçekleşmesi bir şarta bağlı olan cümlelere şart cümleleri
(Conditional Clauses) denir.
Bunlar:
_ ı. Olması mümkün (probable)

_ 2. Olması mümkün değil (improbable)

_ 3. Ve imkansız (impossible) şart cümleleri diye üçe aynlırlar.
“wili’ olması mümkün (probable) şart cümlelerinde kullanılır. Bu şart cümleleri
kimi kitaplarda ‘IfClauses’ diye geçer.
Şart cümleleri iki ayn cümlecikten meydana gelir. ‘if veya ‘when’ ile birlikte
kullanılan cümleye ‘If Clause’ (İfCümleciği) veya ‘ConditionaI Clause’

(Şart Cümleciği) diğer cümleye de ‘Main Clause’ (Asıl Cümlecik) denir.

If! get my pay tomorrow,
i will give you some money.
Bu tür cümlelerde ‘IfCIause’ Present Simple Tense (Geniş Zaman), ‘Main Clause’ will
future (Gelecek Zaman) ile anlatılır.
Conditional Clause            i     Main Clause

(Şart Cümleciği)                                 (Asıl Cümlecik)

If i see her again,
i will teli her the truth.
9.2 Genel doğrulardan bahsederken ‘if’ yerine ‘when’ kullanılır.

When you tell me the truth, i will be very happy.
Bana doğruyu söylediğinde çok mutlu olacağım

WİLL Kullanımı İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 1 Sürükle-Bırak

Alıştırma 2 Cümle Kurma

Alıştırma 3 Will mi Going to mu?

Alıştırma 4 Olumlu-Olumsuz cümleler

OLUMLU, OLUMSUZ, SORUOLUMLU CÜMLELER

ÖZNE YARD. FİİL FİİL NESNE Diğer
We Will go to the cinema tomorrow
Ahmet Will buy a car

OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE YARD. FİİL FİİL NESNE Diğer
Cemile will not make a cake
I will not watch TV Tonight

SORU CÜMLELERİ

SORU

KELİMESİ*

YARDIMCI

FİİL

ÖZNE FİİL DİĞER
What will I do without you?
will Ahmet buy a car

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

Shall Konu Anlatımı,  Will Exercises ,Will  Anlatımı , Will Ne Demek , Will Olumsuz Cümleler, Will Konu Anlatımı, Will Question , Will Kullanımı, Will Konusu, Will Kullanım Yerleri İle ilgili içeriklere ulaşmak istediğiniz konunun üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

14 comments

 1. Wavatar sabiha dedi ki:

  çok güzel bi site ama türkçe anlamları olsa keşke

 2. Wavatar gamze ataoğlu dedi ki:

  çokk güzel yha beğendim anlatım süper bnce sabiha türkçe anlamının olması gerek değil anlaşılıyor zatenn…

 3. Wavatar admin dedi ki:

  Türkçe anlamları zaten mevcut.

 4. Wavatar cinsosh dedi ki:

  biraz daha açık bir şekilde yazsanız keske

 5. Wavatar güselimm dedi ki:

  bencde anlaşılıyo teşekkürler:)

 6. Wavatar admin dedi ki:

  bencede çok güzel saol admin kardeş

 7. Wavatar baran dedi ki:

  çok tesekürler

 8. Wavatar sevda dedi ki:

  bncede süpeeerrr bir site arkadaşlar size katılıyorum fakat türkçe anlamlarıda olsa daha ii olurmuş bnce

 9. Wavatar yusuf dedi ki:

  güzel

 10. Wavatar harry potter dedi ki:

  angry but good

 11. Wavatar betül dedi ki:

  mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:)

 12. Wavatar gökçe dedi ki:

  hiç güzel bi site degl kitabtakinnn aynısı

 13. Wavatar zehra dedi ki:

  Çok Güzel ayrıca türkçe anlamları da bulunnuyor . teşekkürler. Sevvaba girdiniz. 🙂

 14. Wavatar Emre dedi ki:

  Çok güzel ama biraz daha ayrıntı verebilir ve türkçe anlamlarının daha da çok açıklaması gerekli

Yazıya Yorum Yazın