How Much How Many Konu Anlatımı How Much Nedir?

Posted by on Tem 04, 2011 | 2 Comments

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.
How Much How Many Konu Anlatımı
How much … ?, How many : .. ?
ı. How much … ? : Ne kadar .. 😕
how much money have you got?
Ne kadar paran var?
How much time have we got?
Ne kadar zamanımız var?
How much wine is there in the fridge?
Buzdolabında ne kadar şarap var? How much bread is there on the table?
Masanın üzerinde ne kadar ekmek var?
I’ve got Q lot of money.
How much snow is there in the mountains?
Dağlarda ne kadar kar var?
ı. ı Bu tür soruları, sayılamaz nesnelerin miktarlarına göre,
some, a little, a lot of veya lots of ile cevaplarız.
some
a littleI’ve got little money.

a lot of

lots of

How much is this hat?
Bu şapka ne kadar?
How much is
that hat?
It’s only
$ 10.
It’s $ ı.

O bir dolar.

How much are these gloves?
Bu eldivenler ne kadar?
They are $5.
Onlar beş dolar.
How much is this?
Bu nekadar?
It’s $ ıo.
on dolar. 24. How much … ?,How many … ?

2. How many … ‘! : Kaç tane

How many ..• ? soru kelimesi ile sayılabilir nesnelerin sayılannı, kaç tane olduklannı soranz.

How many sh.irts have you got?
Kaç tane gömleğiniz var?

How many children have you got?
Kaç tane çocuğun var?

How many brothers have you got?
Kaç kane erkek kardeşin var?

How many girls are there in your class?
Sıntfınızda kaç tane kız var?

How many cities are there in Turkey?
Türkiye de kaç tane şehir var?

How ma oy months are there İn a year?
Bir yılda kaç ay var?
How many balloons
have i got?


Bu tür sorulan cevaplarken sayılabilir nesnenin kaç tane olduğunu biliyorsak; iki tane, üç
tane gibi bir sayı ile belirtiriz, nesnenin sayısını kesin olarak bilmiyorsak sayının azlığı veya
çokluğuna göre some, a few, a lot of veya lots of sıfatlarından birini kullanınz.

– How many books have you got?

How many trees are there in the garden?

– I’ve got

– There are
ISO

some
afew
lots of
a lot of

eight

some

afew

a lot of
lots of
books.

trees İn the garden.

How many friends have you got in Turkey?
I’ve got a lot of friends in Turkey.

How Much Türkçesi, How Much Anlamı, How Much Nedir Ne Demek? , How Much Exercises , How Much Örnekleri , How Much Örnek Cümleler, How Many Kullanımı, How Many Anlamı, How Many Nedir? ile ilgili içeriklere ulaşmak istediğiniz linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

2 comments

  1. Wavatar medine açar dedi ki:

    cevapta ing. olsun ya

Yazıya Yorum Yazın