İngilizce Can Konu Anlatımı Can İle İlgili Cümleler Örnekler

Posted by on Tem 07, 2011 | 4 Comments

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

Can

Can fiillerin sonuna ‘-ebilmek’ eki katan bir kelimedir.

ı. Can – Skills and ability (beceri ve yetenek)

1.1 Yapmasını bildiğimiz, veya yapmaya gücümüzün yettiği eylemleri canile birlikte ifade
ederiz.

i can solve this problem.

Bu problemi çözebilirim. (Çözmesini biliyorum)

i can lift the table.

Masayı kaldırabilirim. (Gücüm yeter)

i can speak French.

Fransızca konuşabilirim. (Konuşmasını biliyorum)

Fenerbahçe can beat Vi Ila Real.

Fenerbahçe Villa Real i yenebilir. (Gücü yeter)

i can swim.

Yüzebilirim. (Yüzmesini biliyorum)

i can catch the l O: 15 train.

i O: i5 trenini yakalayabilirim. (Yetişirim)

She can do it herself. (Yeterli gücü veya becerisi var.)
Onu kendisi yapabilir.

1.2 “can ‘t” veya “cannot”, “can”in olumsuz halidir.

Bir işi yapmasını bilmiyor veya o işi yapmaya gücümüz yetmiyorsa bunu can’t ile ifade ederiz.

i can’t lift this table.

Bu masayı kaldıramam. (Buna gücüm yetmez)

i can’t speak Spanish.

Fransızca konuşamam. (Bilmiyorum)

We’re Iate. We can’t catch the train.
Geç kaldık. Treni yakalayamayız.

She can ‘t he Ip you.

0, sana yardımcı olamaz.

They can’t be here by 8:00.
Sekizden önce burada olamazlar.

He can’t repair your car.

0, senin arabam tamir edemez.

i can ‘t carry this load.
Bu yükü tıyamam.

3 ı. Can
2. CAN: Permission -İzin
2.1 Canı ………… ?
Bu soru kalıbı ile karşınuzdaki birinden bir şeyi yapabilmek için izin isteriz.

O işi yapıp, yapamayacağırnızı sorarız. Bu tür sorularda ‘can’ yerine ‘may’ de kullanabiliriz.

May i park my car here?

Arabamı buraya park edebilir miyim?

Exeuse me, can i smoke here?

Özür dilerim, burada sigara içebilir miyim?

May i see you again?

Sizi tekrar görebilir miyim?

Can i help you?

Size yardımcı olabilir miyim?

Can i use your telephone?
Telejonunuzu kullanabilir miyim?
Can i go out tonight?

Bu gece dışarı çıkabilir miyim?

Can i have your pen?
Kaleminizi alabilir miyim?

Can i sit here?

Buraya oturabilir miyim?

May i call you with your fust name?
Size ilk adınızia hitap edebilir miyim?
Can i take you home?

Sizi eve gôtürebilir miyim?

2.2
Can: Permission=İzin “Can” ile karşımızdakine bir şey yapabilmesi için izin
veririz. Bu tür cümlelerde de ‘can’ yerine ‘may’ kullanabiliriz .

.—–,—–,

‘n

You can take the car if you want.
İstersen arabayı alabilirsin.
You may park your car here.
Arabanızı buraya park edebilirsiniz.
2.3
Can’t: Prohibition = Yasak Yapmanıza izin verilmeyen veya yapılması
imkansız olan işler hakkında konuşurken CAN’T kullanılır.
You cao’t cross when the light is red.
Işık kırmızı iken karşıya geçemezsin.
You can’t smoke in here.
Burada sigara içemezsin.
NoSmoking

3.

r ,

31. Can

3. CAN: Request – Rica cümlelerinde

3.1 Can you      ?

Bu soru tipleri ile karşımızdaki kişinin bir şey yapmasıili isteyebiliriz.

Bu tür soru cümlelerinde can yerine will, would ve could kelimelerinden biri de kullanılabilir.
Hatta would ve could sorularımıza biraz daha incelik katar.

Can

Will            you help me, please?

Could

Would

Lütfen bana yardım eder misiniz?
Can you feed the cat?

Kediyi besler misin?

Will you tell me your name?
Bana adınızı söyler misiniz?

Would you dance with me?
Benimle dans eder miydiniz?

Could you get me a drink?
Bana bir içki alabilir miydiniz?

Can you shut the door for me?

Benim için kapıyı kapatabilir misiniz?

Can you lend me $50 til! Monday?
Pazartesi gününe kadar bana 50 $ ödünç verebilir misin?

4. General Possibility – Genel İhtimal Cümlelerinde

– There’s someone at the door. Who can it be?

Kapıda biri var. Kim olabi/ir?

– it might be the postman.

Postacı olabilir.

Scotland can be very cold at this time of the year.
Yılın bu vaktinde İskoçya çok soğuk olabilir.

Smoking can be dangerous for your health.
Sigara içmek sağlığın için tehlikeli olabilir.

5. Can’t – Olumsuz kuvvetli tahminlerimizde kulanılır.

Mary can’t be 35. She looks younger.

Mary 35 yaşında olamaz. Dana genç gösteriyor.

Sure. It’s a
pleasure for me.

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

4 comments

  1. Wavatar alexandra dedi ki:

    süper! gerçekten harika bilgiler :)))))

  2. Wavatar bartu dedi ki:

    could yok 🙁

  3. Wavatar bartu dedi ki:

    could yok diyorum duymuyonuzmu ha !..

Yazıya Yorum Yazın