Past Tense ed Ekinin Yazılışı

Posted by on Ağu 28, 2011 | 1 Comment

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

Düzenli fiilleri II. hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir. Bunlar ise belirli kurallara tabidirler. Şimdi bunları görelim.
Fiilierin çoğuna “-ed” eklenir.

..:

open __ opened

start __ started

act __ acted

.

Sonu He” harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir.

hate __ hated

Iive __ lived

arrive __ arrived

Sonu “I” harfi ile biten fiillerin “I” den önce tek sesli harf alanlarında “I” çift yazılır, Ancak
Amerikan İngilizcesinde böyle bir kural yoktur.

towel
travel

towelled
travelled

Amerikan İngilizcesinde bu kelimeler toweled enameled ve traveled şeklinde yazılır.
Fakat “I” harfinden önce birden/azla sesli har/varsa “I” çift olmaz.

sail
heal
pool

sailed
healed
pooled.

Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.

rob robbed
tar tarred
ship shipped
fit fitted
beg begged
Ancak bu şekildeki fiillerin sonu “x”, “w” ve “y” ile bitenlerinde çiftlerne olmaz.

sew
fix
play

sewed
fixed
played

Birden fazla heceli fiillerden son hecesinde tek sesli harf bulunan ve tek sessiz harfle biten
ve de okunurken vurgusu bu son hecede olan fiillerde son sessiz harf çift olur.

erı’trap _
pre’fer _
ad’mit

en’trapped
pre’ferred
ad’mitted

Fakat aynı durumdaki fiillerden sonu “x”, “w” ve “y” ile bitenlerinde çiftlerne olmaz.

re’new

emp’loy _
af’fix

re’newed
emp’loyed
af’fixed

Sonu “y” harfi ile biten ve “y”den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

try
cry
marry

tried
cried
married

Sonu “y” harfi ile biten ve “y” den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

tray
cry
marry

tried
cried
married

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

1 comment

  1. Wavatar anastasia dedi ki:

    oh my good !!!

Yazıya Yorum Yazın