Adjectives ve Adverbs Konu Anlatımı ve Örnekler

Posted by on Tem 10, 2011 | Leave a Comment

Adjectives & Adverbs ı. Adjectives: Sıfatlar Sd’atlar isimJeri nitelendirirler ve onlar hakkında bize bilgi verirler. Henry is a rich man. Henry zengin bir adamdır. This is a fast car. Bu hızlı bir arabadır. 2. Adverbs: Larılar Zarflar eylemi nitelendirirler ve eylemin nasıL, nerede, ne zaman, ne sıklıkta yapıldığı hakkında bize bilgi verirler. a) Adverbs of...