Future Continuous Tense Alıştırmaları,Çalışma Soruları

Posted by on Ağu 30, 2010 | 3 Comments

FUTURE CONTİNUOUS TENSE İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR Alıştırma 1 Sürükle bırak Alıştırma 2 Çoktan seçmeli Alıştırma 3 Boşluk doldurma Alıştırma 4 Cümle Kurma Alıştırma 5 Olumlu Olumsuz Cümleler  Read More →

Future Continuous Tense Konu Anlatım ve Alıştırmalar

Posted by on Ağu 30, 2010 | Leave a Comment

Future Continuous Tense: NEDİR? I will be studying then =O saatte ders çalışıyor olacağım. Gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını anlatır. He won’t go to the party because he will be studying physics then= Partiye gelmeyecek çünkü o saatte fizik çalışıyor olacak. NASIL YAPILIR? İngilizcede tüm cümlelerde olduğu gibi özne+fiil+nesne biçiminde sıralanır öğeler. Özneyle...