Past Continuous Tense Online Alıştırmalar

Posted by on Ağu 18, 2010 | Leave a Comment

Past Continuous Tense İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR Alıştırma 1 Çoktan Seçmeli Alıştırma 2 Sürükle Bırak Alıştırma 3 Boşluk Doldurma Alıştırma 4 Cümle Kurma Alıştırma 5 Olumlu-Olumsuz Cümleler Alıştırma 6 Simple Past or Past Continuous  Read More →