Present Perfect,Past Simple Çalışma Soruları

Posted by on Ağu 16, 2010 | 1 Comment

Boşlukları present perfect veya past simple kullanarak doldurunuz. Jack: _______________ the news about Nike? Nike: No, what _______________? Jack: She ______________________ an accident.She was running for a bus when she ___________ down and ____________ her leg. Nike: Oh,how awful!When ____________________________? Jack: Yesterday afternoon.Sarah _______________ me about it last night. Nike: Last night!You _______________________... 

Present Simple Tense Konu Anlatım ve Örnekler

Posted by on Mar 30, 2010 | 25 Comments

Present simple tense Nedir? Esasen bizim dilimizdeki geniş zamanın karşılığıdır. Yani her zaman yapılan rutin işleri anlatmak için kullanılır. I go to bed at ten= saat onda yatarım. I love flowers= çiçekleri severim. Bir de -yine bizdeki geniş zamanda olduğu gibi- her zaman geçerli olan durumları anlatırken kullanırız. adidas ultra boost Water boils at 100 degrees.= Su 100 derecede kaynar. ugg...