There is, There Are Konu Anlatımı Örneklerle

Posted by on Oca 03, 2012 | 1 Comment

There is – Vardır There are – Vardır POSITIVE What is there in the living room ? A sofa. How many books are there in your bag ? Three. How much coffee is there at home ? A little. There is – is used with singular count nouns and uncount nouns. There are – is used with plural count nouns. Question Expressions : How much – (ne kadar ) with uncount nouns (water,milk,Money,etc.) How many ….. s – with plural... 

İngilizce Preposition Konu Anlatımı ve Örneklemeler

Posted by on Eki 31, 2011 | Leave a Comment

THE PREPOSITION Use of -ing form after prepositions EDAT Edatlardan sonra -ing ,ekilli isim-fiillerin kullanımı Bircok fiiI, tamlayicrsi oldugu kelimeye kendineözgü baglı olur: This amounts to robbery. (Bu, soygun demektir.) I can’t agree to this. (Ben bunu kabul edemem.) Diger taraftan, edattan sonra gelen tamlayıcı bir flil ise, 0 zaman mutlaka -ing ~ekli olmasi gerekir: This amounts to... 

Past Tense ed Ekinin Yazılışı

Posted by on Ağu 28, 2011 | 1 Comment

Düzenli fiilleri II. hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir. Bunlar ise belirli kurallara tabidirler. Şimdi bunları görelim. Fiilierin çoğuna “-ed” eklenir. ..: open __ opened start __ started act __ acted . Sonu He” harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir. hate __ hated Iive __ lived arrive __ arrived Sonu “I” harfi ile... 

İngilizce Topluluk İsimleri

Posted by on Ağu 28, 2011 | Leave a Comment

İngilizce’de collective nouns denilen topluluk isimleri vardır.Bunlara bir kaç örnek verelim: family (aile), team (takım), class (sınıf), gang (çete), company (şirket), staff (personel), jury (jüri), audience (dinleyiciler), firm (firma), orchestra (orkestra), council (konsey) Read More →

İngilizce Kısa Cevaplar Short Answer

Posted by on Ağu 27, 2011 | Leave a Comment

İngilizcede sorulan sorulara genellikle kısa cevaplar verilir. Kısa cevapta özne ve yardımcı fiil kullanılır. Oulumsuz cevaplarda ise yardımcı fiilden sonra not getirilir. Olumlu kısa cevaplarda kısaltılmış şekil kullanılamaz. Olumsuz kısa cevaplarda kısaltılmış şekil kullanılabilir. Birkaç örnek verelim. Is he a student? öğrenci mi? Is he a dentist? dişçi mi? Yes, he is. Yes, he is...