Past Simple Tense Konu Anlatımı ve Çalışma Soruları, Zaman Zarfları

Posted by on Ağu 02, 2011 | 6 Comments

The Past Simple Tense The Past Simple Tense – Di’li Geçmiş Zaman ı. Geçmişte olmuş olaylardan bahsederken “The Past Simple Tense” kullanırız. The Past Simple Tense’de fiillerin “past” halleri kullanılır. İngilizce’de fiiller Present, Past ve Past Participle hallerde bulunurlar. Düzenli fiiller Past ve Past Participle hallerinde ‘-ed‘ eki alırlar. walk... 

Future Continuous Tense Konu Anlatım ve Alıştırmalar

Posted by on Ağu 30, 2010 | Leave a Comment

Future Continuous Tense: NEDİR? I will be studying then =O saatte ders çalışıyor olacağım. Gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını anlatır. He won’t go to the party because he will be studying physics then= Partiye gelmeyecek çünkü o saatte fizik çalışıyor olacak. NASIL YAPILIR? İngilizcede tüm cümlelerde olduğu gibi özne+fiil+nesne biçiminde sıralanır öğeler. Özneyle... 

Will Gelecek Zaman Konu Anlatım,Örnekler,Online Testler

Posted by on Ağu 26, 2010 | 40 Comments

NEDİR Daha çok geleceğe ilişkin kesinliği olmayan anlatımlar için kullanılır. Mesela; I. Tahminlerde bu zamanı kullanırız. I think you will like it.=sanırım bunu seveceksin. II. Konuşma anında verdiğimiz kararlar için. –We are giving a party tonight. Why don’t you join us. (=bu akşam partimiz var. Bize katılmaz mısın?) -Well, alright. I will come. (Hım, tamam, geleceğim) III. Söz... 

Past Perfect Tense Konu Anlatım,Alıştırmalar

Posted by on Ağu 24, 2010 | 1 Comment

NEDİR? Kısaca anlatmak gerekirse; I had seen him before =Onu daha önce de görmüştüm -mişli geçmiş zamanın hikayesi şeklinde teknik bir tanım yapmak da mümkün. Geçmişten bahsediyoruz. “Sabah kalktım, giyindim. Okula gittim.” Evet, buraya kadar her şey birbirinin peşi sıra oluyor ve oluş sırasına göre anlatılıyor. “Ama hemen geri döndüm çünkü…” evet işte burada takılıyoruz... 

PRESENT PERFECT TENSE Konu Anlatım ve Alıştırmalar

Posted by on Ağu 23, 2010 | 39 Comments

PRESENT PERFECT TENSE NEDİR, NE DEĞİLDİR Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur. Bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman kullanırız Perfect Tense’te kurulmuş cümleleri dilimize çevirirken. I have lived here for 15 years =15 yıldır burada yaşıyorum.She has finally understood = Sonunda anladı.. I. That castle has stood there for 325 years Bu zaman geçmişle şu an arasında bir köprüdür....