Preposition Örnekler ve Çalışma Soruları

Posted by on Şub 01, 2012 | Leave a Comment

Choose either in /  at /  to /  for / while / during / or choose nothing to complete the following sentences. 1.   He lives  ___________ Switzerland 2.   She went __________ home. 3.   Marcin works ___________ the Gorzow Salt Mines. 4.   He went ___________ his friend’s house. 5.   She arrived ___________ Manchester for the celebrations. 6.   I’m going to stay _________ home this weekend. 7.   Joanna... 

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Olumsuz Cümleler

Posted by on Ağu 21, 2011 | 2 Comments

Affirmative Olumlu Cümleler Subject + havelhas + been + verb + -ing … • I’ve been attending English classes for six months. • She’s been standing there for an hOUL • He has been hiding in the barn for a week. Olumsuz Cümleler We form negative sentences by putting “not” between havelhas and been. Subject + haven’t i hasn’t + been + -ing • You haven’t been working... 

İngilizce a / an Kullanımı Konu Anlatımı İngilizce Konu Anlatım

Posted by on Mar 21, 2011 | Leave a Comment

A ve An Kullanım Yerleri Konu Anlatımı (ingilizce): a) We use a / an when we dorı’t know a person and a thing or when we are talking about someone or something for the first time. • There is a boy at the door. • There is a beautiful tlower in the vase. asics gel lyte 3 b) We use a / an with singular countable nouns when we want to say what somebody or something is, or what sorneone ‘s job is. adidas... 

Used To Konu Anlatımı,Kullanım Yerleri

Posted by on Eyl 14, 2010 | 338 Comments

Used to Konu Anlatımı ve Anlamı Anlamı: Bu ifade cümleye nasıl bir anlam katar, örneklerle anlayalım: I live in Ankara = Ankara’da yaşarım. I used to live in Ankara = Ankara’da yaşardım. Geçmişte belli bir dönem yapılmış bir işi / yaşanmış bir durumu anlatmak için kullanılır. O durum / iş büyük ihtimalle artık yoktur. We used to go to the cinema at weekends = Hafta sonları sinemaya... 

İngilizce Passive Voice Edilgen Yapı Passive Tense

Posted by on Eyl 11, 2010 | 2 Comments

Passive Voice NEDİR? Cam kırıldı. Bu cümle edilgendir. Bu cümlenin öznesi (cam) işi yapan değil işten etkilenendir. Buradaki iş kırmaktır ama kıran, cam değildir, cam kırılmıştır. Bir başkası onu kırmıştır. Kısacası edilgen cümlede cümlenin öznesi işi yapan değil ondan etkilenendir. Davete ben de çağrıldım. Şu ev yıkılacak. Araba çoktan satıldı. Bu kavram İngiliz dilinde...