İngilizce Passive Voice Edilgen Yapı Passive Tense

Posted by on Eyl 11, 2010 | 2 Comments

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

Passive Voice NEDİR?

Cam kırıldı.

Bu cümle edilgendir. Bu cümlenin öznesi (cam) işi yapan değil işten etkilenendir. Buradaki iş kırmaktır ama kıran, cam değildir, cam kırılmıştır. Bir başkası onu kırmıştır. Kısacası edilgen cümlede cümlenin öznesi işi yapan değil ondan etkilenendir.

Davete ben de çağrıldım.

Şu ev yıkılacak.

Araba çoktan satıldı.

Bu kavram İngiliz dilinde de aynen böyledir.

NASIL YAPILIR?

Ö+BE+F3

(yani ÖZNE+BE +FİİLİN 3. HALİ)

The window was broken =Cam kırıldı.

Dikkat edin, her zaman olduğu gibi önce özne sonra fiil geliyor. Yani etken cümlelerdeki yapı korunuyor. Ama burada asla göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var, o da BE.

Be, bütün edilgen cümlelerde yardımcı fiildir.

Biliyorsunuz özne zamana göre değişen bir öğe değildir. Geçmiş hali gelecek hali olmaz. Edilgen yapıda fiilin 3. halini kullanıyoruz. O da sabittir ve kullanılan zamana göre değişmez. O halde hangi zamandan bahsedildiğini bize hangi öğe gösterecek? Geriye kalan tek öğe: BE.

Bakınız;

Turkish is spoken in Turkey = Türkiye’de Türkçe konuşulur. Turkey özne, spoken fiil. “is” kelimesine bakıp anlıyoruz ki bu cümlenin zamanı geniş zaman çünkü be fiili geniş zaman haliyle çıkmış karşımıza. (be fiiliyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız)

Fenerbahçe was beaten =Fenerbahçe yenildi. Bu cümlede de özne Fb, fiil beaten. Olayın geçmişte gerçekleştiğini “was”dan anlıyoruz.

BY
Edilgen cümlelerde işi yapan belli değildir, söylenmesi gerekmez. Cam kırıldı. Burada önemli olan zaten camın kırılmış olmasıdır, kimin kırdığı değil. Ama bazen işi kimin yaptığını da söylemek iktiza eder. Bu durumda cümlenin sonuna by yazar ve hemen ardından işi yapanı belirtiriz. The window was broken by Kazım. =Cam Kazım tarafından kırıldı.
ZAMANLARA GÖRE ÇEKİM

Burada verilen cümlelerde Ö+be+F3 yapısını her bir cümlede görmeye çalışınız.

Edilgen cümlelerde aslen yardımcı fiil olan be fiilinin nasıl cümlenin asıl fiili gibi kullanıldığına dikkat ediniz

OLUMLU CÜMLELER

OLUMSUZ CÜMLELER

SORU CÜMLELERİ

SÖZLÜ ALIŞTIRMA – BAKIN, ÇÖZÜN

Aşağıdaki kelimeleri doğru sıralayarak edilgen cümleler oluşturunuz.

1. closed shops in the evening are

2. the thief caught be will

3. all the food eaten been has

4. this text read being is

5. spoken Bulgarian not is in Turkey

6. by Cemil Cemile loved is


CEVAPLAR

SON BİR NOT

Bazı fiiller iki nesne alabilir. Ahmet gave Mehmet the car= Ahmet Mehmet’e arabayı verdi. Burada hem Mehmet hem the car nesnedir. Bu tür cümlelerin edilgen yapılmasında özne olarak bu iki nesneden herhangi biri kullanılabilir.

Mehmet was given the car by Ahmet

The car was given to Mehmet by Ahmet.

Her iki cümlede de arabanın Mehmet’e Ahmet tarafından verildiği anlatılmaktadır.

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

2 comments

  1. Wavatar ibrahim dedi ki:

    Sayın admin,
    Sitenizi yakından takip ediyorum. Akıcı ve kısa cümleleriniz ile konuları öğreniyorum. Sizden ricam tenselerdeki gibi boşluk doldurmacılı Active passive ve Passive Voice ile ilgilide testler yayımlarmısınız…

  2. Wavatar aliss@mynet.com dedi ki:

    pratik, elimizin altında güzel bir site.

Yazıya Yorum Yazın